Záštita Kodexu

Profesní a etický kodex Institutu interiérových designérů zaštítili tyto významné organizace:

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

Klastr českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů