Vypadá to, že používáte starý prohlížeč Internet Explorer od firmy Microsoft, který má již ukončenou podporu a aktualizace.
Je možné, že se Vám stránky nezobrazí korektně.

O IID

INSTITUTU INTERIÉROVÝCH DESIGNÉRŮ je zapsaný spolek. Je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací.

Jeho hlavní cííle  jsou:

Networking – propojování s oborovými a mezioborovými složkami formou oborových setkání, konferencí, seminářů a publikační činností.

Vzdělávání, osvěta, aplikovaný výzkum – formou podpůrných nebo výzkumných a vývojových projektů nabývat know-how, které se bude následně sdílet mezi členy Spolku a odbornou veřejnost formou pořádaných seminářů, oborových konferencí nebo publikační činností.

Lobbing a konzultační činnost – V rámci svých oborových působností a s využitím vazeb mezi členy Spolku bude Spolek vyvíjet aktivity a tlak ke zvyšování kvality vzdělávání a legislativních norem, které jsou s oborem Spolku propojeny.

Security policy – podpora pro interiérové designéry v oblastech společného profesního pojištění, odborné právní ochrany a ochrany autorských práv.

Certifikace – Ve spolupráci s dalšími institucemi vytvoření jednotného evaluačního rámce certifikace v oborovém zařazení interiérový designer / interiérový architekt / bytový architekt.

Sdružovat a propojovat podnikatelské subjekty a organizace za cílem zvýšení a upevnění jejich konkurenceschopnosti a podporu inovací.

Zakladatelé institutu

Ing. Iva Bastlová, DiS.

Předsedkyně institutu
Designérka, vydavatelka B2B magazínu Interiéry

+420 604 865 883
iva@designinstitut.cz

Ing. Milan Vrbík

Místopředseda institutu
Designmanager

+420 774 424 683
milan@designinstitut.cz

Ing. Jan Opitz

Člen vedení institutu
Ředitel SUPŠ v Hradci Králové

+420 722 920 621
jan@designinstitut.cz